Do pasty trocinowej (1)

Do pasty w żelu (4)

Dozowniki pasty do mycia rąk

Dzielą się na: DO PASTY TROCINOWEJ, DO PASTY W ŻELU