Składane w "V" (typu zet-zet) (11)

Składane w "C" (2)

Składane w "W" i "ZZ" (wielopanelowe) (6)

Ręczniki papierowe składane